وبلاگ کتاب و کتابخوانی
نویسنده:
 شهناز سلطانى
منبع: روزنامه ایران

به عقیده كارشناسان تشویق به كتابخوانى و مطالعه كتب غیردرسى باید در مدرسه اتفاق بیفتد، این در حالى است كه ۶۰درصد مدارس كشور كتابخانه ندارند.
فضایى كه از تركیب دو واژه «كتابخانه مدرسه» در ذهن مجسم مى شود، چند قفسه خاك خورده است با كتاب هایى كه ظاهراً تاریخ مصرف آنها سال هاى قبل تمام شده و قفل هایى كه روى تك تك قف سه ها به نشانه دست زدن به كتاب ها فقط با اجازه مسئول كتابخانه مقدور است. شاید به نظر برسد این فضاى ترسیم شده متعلق به سال ها و دهه هاى قبل باشد، اما ظاهراً گذشت دهه ها و سال ها نه قفل این قفسه ها را گشوده و نه خاك لابه لاى صفحات كتاب هایمان را در كتابخانه هاى مدارس رُفته.

به گواه آن نیز باید گفت: هم اكنون نه آمارى از سرانه مطالعه بین دانش آموزان در دست داریم و نه نیازسنجى كرده ایم كه چه كتابى را باید با چه مضمون و محتوایى در دسترس بچه ها قرار دهیم. در شرایطى كه تقریباً ۶۰ درصد مدارس كشور از وجود كتابخانه بى نصیب اند و كمتر از یك درصد كتابخانه هاى مدارس به دست كتابداران اداره مى شود، آن هم كتابدارانى كه بیشتر آنها فاقد مهارت و تخصص لازم اند، وضعیتى حاكم مى شود تا بى انگیزگى اغلب دانش آموزان را در حوزه كتاب و كتابخوانى شاهد باشیم.

هنوز كارى در زمینه كتابخانه هاى دیجیتالى نكرده ایم 

دكتر «علیرضا شریفى» عضو پژوهشگاه تعلیم و تربیت نیز در این باره به «ایران» مى گوید: «نكته قابل تأمل در بحث كتاب و كتابخوانى این است كه هنوز بخش عمده اى از مدارس ما فاقد كتابخانه اند. مدارسى هم كه كتابخانه دارند از فضاى فیزیكى مناسب و اتاق مطالعه كه از ملزومات ضرورى یك مدرسه است بى بهره اند. ضمن آن كه كتاب موجود در كتابخانه هاى مدارس تنوع و جذابیت لازم را ندارند، همچنین ساز و كارى كه براى آموزش در مدارس در پیش گرفته ایم تمركز محور است، به این معنى كه كتب درسى در مركز آموزش ها قرار مى گیرد و معلم ناچار است كه فقط اطلاعات كتاب را به بچه ها انتقال دهد، بنابراین دست معلم و دانش آموز براى یافتن مطالب جدید پیرامون مباحث درسى بسته مى شود و خواه ناخواه كتاب غیردرسى كتابخانه نیز بدون طرفدار و خواننده باقى خواهد ماند. 

وى خاطرنشان مى كند: «مطالعه كتب غیردرسى قاعدتاً باید در مدرسه اتفاق بیفتد، اما برنامه فشرده درسى در مدارس ما عملاً وقت آزاد براى دانش آموز باقى نمى گذارد، ضمن آن كه در مدرسه نمى آموزیم كه مطالعه غیردرسى هم مى تواند بخشى از تكالیف درسى قلمداد شود، این بى توجهى موجب مى شود بچه ها حتى در اوقات فراغت شان به سمت مطالعه كتاب نروند، البته اگر بخواهیم به نیازهاى امروز نسل دانش آموز توجه كنیم باید از خلأ بزرگى در مدارس صحبت شود كه آن نبود كتابخانه دیجیتالى است. 

مى توان گفت: در این باره نظام آموزشى ما عملاً كارى انجام نداده است. باید بدانیم كه بچه ها به فضاى مجازى علاقه زیادى نشان مى دهند كه مى توان از همین علاقه مندى بهره گرفت و كتاب هاى مورد نیاز آنها را در چارچوب مجازى كه هزینه كمترى هم نیاز دارد پاسخ داد. بنابراین همه این عوامل در كنار هم موجب شده است كه سرانه مطالعه در بین دانش آموزان بسیار ناچیز تخمین زده شود.» محتواى كتابخانه ها با كتب درسى همسو مى شود

زهرا پناهى روا، معاون دفتر توسعه فعالیت هاى فرهنگى وزارت آموزش و پرورش در این باره به «ایران» مى گوید: «براى انس و الفت بیشتر دانش آموزان بویژه دانش آموزان مقطع ابتدایى و همین طور مشاركت بیشتر معلمان در امر كتاب و كتابخوانى در سال تحصیلى جارى ۱۴ هزار كتابخانه كلاسى در مدارس مقطع ابتدایى كشور ایجاد مى شود. ضمن آن كه ۸۵ هزار كتابخانه كلاسى موجود نیز ساماندهى خواهد شد. همچنین محتواى كتابخانه ها با محتواى كتب درسى دانش آموزان همسو مى شود.»

وى همچنین از تخصیص اعتبار ۵میلیارد تومانى براى تجهیز كتابخانه هاى مدارس كشور خبر مى دهد و مى افزاید: در تفاهمنامه اى كه بزودى بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و همین طور وزارت آموزش و پرورش منعقد خواهد شد، كتابخانه هاى مدارس راهنمایى و متوسطه كشور تجهیز مى شود، ضمن آن كه در این طرح اولویت با كتابخانه هاى مدارس شبانه روزى مناطق محروم كشور و مدارس شاهد خواهد بود.
البته شناسایى و تجلیل از دانش آموزان مؤلف نیز یكى دیگر از طرح هایى است كه با هدف ترویج فرهنگ كتابخوانى در بین دانش آموزان اجرا مى شود. برهمین اساس، در هفته كتاب در همه استان هاى كشور از دانش آموزان صاحب تألیف تقدیر خواهد شد. در همین باره به طور نمادین از ۴۰ دانش آموز مؤلف در تهران تقدیر مى شود.»

پناهى روا با اشاره به تجهیز كتابخانه هاى مدارس كشور به نرم افزار سامانه مدیریت توضیح مى دهد: «همزمان با هفته كتاب ۳۰ هزار مدرسه راهنمایى و متوسطه در مناطق مختلف كشور به نرم افزار سامانه مدیریت كتابخانه مجهز مى شوند. با نصب این نرم افزار مى توان در هر كتابخانه به طور جداگانه براى نخستین بار نیاز دانش آموزان را در حوزه هاى مختلف سنجید و براساس آن برنامه ریزى كرد.»

وى توسعه و تقویت كتابخانه هاى متمركز دانش آموزان را در سطح مناطق خاطرنشان مى كند و مى گوید: «در برخى از مناطق كشور همه مدارس به كتابخانه دسترسى ندارند بر همین اساس كتابخانه اى منطقه اى شكل مى گیرد تا دانش آموزان چند مدرسه به طور مشترك از آن استفاده كنند، این مسئله بویژه در مناطق دورافتاده و محروم كشور بیشتر دیده مى شود، بر این اساس یكى از طرح هایى كه در سال تحصیلى جارى با هدف ارتقاى فرهنگ كتاب و كتابخوانى در مدارس كشور اجرا مى شود تقویت كتابخانه هاى متمركز است. 

همچنین طرح وجین كردن كتاب ها در برخى مناطق كشور اجرا نیز خواهد شد. در وجین كردن كتاب ها بسیارى از كتب قدیمى فرسوده و غیرقابل استفاده از رده خارج و كتب نو جایگزین آن خواهد شد.»

۴ هزار كتابدار براى ۴۱ هزار كتابخانه

معاون دفتر توسعه فعالیت هاى فرهنگى آموزش و پرورش در پاسخ به این سؤال كه چه تعداد از مدارس فاقد كتابخانه و كتابدار است، توضیح مى دهد: «یكى از مشكلات ما در حوزه كتاب و كتابخانه هاى مدارس كمبود شدید كتابداران باتجربه و متخصص و مجهز به علم روز است. در حال حاضر ۴۱ هزار و ۳۸۶ مدارس كشور داراى كتابخانه اند، به این معنى كه فقط دانش آموزان ۴۱‎/۸۷ درصد مدارس كشور به كتابخانه آموزشگاهى دسترسى دارند. ضمن آن براى ۴۱ هزار و ۳۸۶ كتابخانه در مدارس فقط ۴ هزار و ۴۰۰ كتابدار فعال هستند كه متأسفانه بیشتر آنها نیز فاقد تخصص لازم اند كه این مسئله در ترغیب دانش آموزان به سمت و سوى كتابخوانى اثر نامطلوب بر جاى مى گذارد.»

وى مى افزاید: «در حال حاضر به ازاى هر دانش آموز ۳‎/۶۴ كتاب در مدارس وجود دارد كه باید این میزان افزایش یابد. بنابراین براى ایجاد انگیزه در دانش آموزان و براى افزایش سرانه مطالعه باید علاوه بر تجهیز كتابخانه هاى آموزشگاهى، كتاب هاى آنها وجین شده و كتابداران فعال و متخصص در مدارس به كار گرفته شوند. ضمن آن كه ایجاد محیط شاد در كتابخانه ها رغبت حضور در كتابخانه و استفاده از آن را در بین بچه ها افزایش مى دهد كه باید این مسئله نیز مورد توجه جدى قرار گیرد.»


برچسب ها : ضعف كتابخوانى در كتابخانه هاى بى بضاعت مدارس ریشه دارد ,
منابع و ماخذ : ضعف كتابخوانى در كتابخانه هاى بى بضاعت مدارس ریشه دارد ,

امتیاز به مطلب

نظرات () نویسنده: سعید شنبه 21 دی 1392 - 12:41 ق.ظ


نویسنده:
 داوود پنهانى

نمى توان امیدوار بود كه با نوشتن بشود تسكینى براى اندوه فراهم كرد. نمى توانید خودتان را گول بزنید و از پیشه خودتان امید نوازش و لالایى داشته باشید. در زندگى من یكشنبه هاى پایان ناپذیر خالى و متروكى بوده اند كه من با ناامیدى خواسته ام چیزى بنویسم كه در تنهایى و خستگى تسكینم بدهد، تا كلمه ها و جمله ها آرام و آسوده ام كنند. ولى یك سطر هم نتوانسته ام بنویسم. پیشه من همیشه پسم زده. او نمى خواهد چیزى از من بداند» .

«ناتالیا گینزبورگ» نویسنده ایتالیایى اینگونه به توصیف پیشه خویش مى پردازد.

پیشه او به گفته خودش:« همین است كه هست. » ولى با این همه « بهترین پیشه دنیاست. » چه آنجا كه قرار است روایتگر تنهایى انسان ها در بطن زندگى باشد، چه آنجا كه رمز و راز درون خویش را در پستى و بلندى هاى همین زندگى مى جوید. پیشه او نوشتن است با این همه هر نوشتنى را نمى توان دال بر انتخاب این پیشه دانست. شاید از این روست كه نویسند ه اى دیگر در توصیف نوشتن بر این نكته ساده اما عمیق تأكید مى كند كه: «با كنار هم چیدن جمله ها نمى توان كتاب ساخت، بلكه باید با جمله ها تاق و گنبد ساخت تا كتاب شكل بگیرد. » نوشتن از این زاویه به مرارتى سخت و دردناك تبدیل مى شود.

همان وضعیتى كه آن را به عرق ریزان روح تشبیه كرده اند. با این وصف چگونه مى توان نوشته اى درباب همین عرق ریزان نوشت كه هم توصیف كاملى از پست و بلند آن باشد، هم حق مطلب را درباره آن ادا كند وقتى به زعم «گینزبورگ» نمى توان از آن امید نوازش و لالایى داشت، چگونه مى توان خود را ازمخمصه این گرفتارى هراس انگیز نجات داد « كارلوس فوئنتس » هراس انگیز ترین تصویر را در برابر ما مى نهد.

او در كتاب خودم با دیگران، آنجا كه قرار است دنیاى داستانى سروانتس را براى ما توصیف و تشریح كند، دن كیشوت بینوا را به یاد مى آورد. دن كیشوت در بخشى از اثر جاودانه سروانتس آنجا كه گذارش به چاپخانه اى مى افتد، بعد از مكالمه اى با رئیس چاپخانه متوجه این نكته مى شود كه كتابى كه در این چاپخانه چاپ مى شود، كتاب دن كیشوت است و دن كیشوت از وراى آن، خاطرات خود را به یاد مى آورد.

با یاد آورى این نكته هراس انگیز یكبار دیگر این موضوع به ذهن ما مى آید كه هدف از نوشتن چیست هراس نهفته در ذهن دن كیشوت هراس ناشى از خوانده شدن است. چه هر نوشته اى به دنیا مى آید تا خوانده شود. پس اساساً امر نوشتن با خوانده شدن ارتباط مستقیم پیدا مى كند. با پذیرش این نكته مى توان به طراحى مدلى ساده پرداخت كه در آن سه ضلع نویسنده، خوانده و اثر در كنار هم قرار مى گیرند. به تعبیرى ساده تر هر اثر تولید نویسنده اى است كه براى دیده شدن و معنا پیدا كردن به خوانندگانى نیاز دارد. نویسندگان بى شمارى در این باره مطلب نوشته و هر یك به فراخور حال در این مورد نظر داده اند. برخى در بررسى این اضلاع به مرگ مؤلف اشاره كرده اند. به این معنى كه یك اثر بعد از این كه نوشته شد و در دست مخاطبان قرار گرفت در فرآیندى قرار مى گیرد كه هر خواننده اى به گونه اى آن را درك مى كند. تأویل متن از سوى خوانندگان متعدد آنچنان گسترده مى شود كه حتى ممكن است با منظور مورد نظر نویسنده تفاوت فراوانى پیدا كند.

با توجه به این نكات اكنون مى توان به موضوعات دیگرى نیز اشاره كرد. اگر نیم نگاهى به مقالات بى شمارى كه درباره امر نوشتن تحریر شده بیندازیم متوجه مى شویم كه ما همواره با موضوعاتى مواجه هستیم كه درباره نوشتن بحث مى كنند. این كه چگونه مى توان نوشت، این كه نویسنده كیست، این كه نوشته ها در چه حوزه اى به نگارش در آمده و چقدر تأثیر گذار بوده اند. با گسترش وسایل ارتباط جمعى و عمومى تر شدن امكاناتى چون اینترنت فرآیند نوشتن نیز به گونه اى وارد جریان زندگى عمومى شده و بسیارى از افراد را به خود جذب كرده است.

گشت و گذارى ساده در اینترنت و سایت ها و وبلاگ هاى متعددى كه در سراسر دنیا وجود دارند این موضوع را ثابت مى كند. اكنون هر فردى در هر گوشه اى از دنیا كه قرار دارد با اندكى تلاش قادر است مطالبى نوشته و در معرض دید و قضاوت دیگران قرار دهد. با دقت در این عام شدن فرآیند نوشتن یك پرسش ساده به ذهن مى آید. آیا قرار است همه نویسنده شوند به تعبیرى دیگر بعد از این كه امر نوشتن به موضوعى عام و همه گیر تبدیل شد به چه كسى مى توان لقب خواننده داد پرسش را به گونه اى دیگر نیز مى توان مطرح كرد. اصولاً خواننده حرفه اى به چه كسى گفته مى شود این درست كه یك نویسنده نیز مى تواند خواننده اى حرفه اى باشد اما در این جا و در این نوشته مقصود از خواننده حرفه اى آن كسى نیست كه خود نیز نویسنده اى حرفه اى است و براساس عادت یا علاقه فراوانى كه به نوشتن دارد به سراغ كتاب ها و نوشته هاى دیگران هم مى رود.

منظور همان خوانندگان عامى است كه با مراجعه روزانه به كتاب فروشى ها كتاب هاى مورد علاقه خویش را تهیه كرده و مطالعه مى كنند. منظور آن افرادى است كه هر روز صبح با مراجعه به كیوسك مطبوعاتى روزنامه خود را تهیه كرده و بدون هیچ ادعایى در نوشتن مطالب مورد علاقه خود را مطالعه مى كنند. در بین این افراد مى توان نویسندگان را هم مشاهده كرد. اما در اینجا او فقط و فقط به عنوان یك خواننده شناخته مى شود. آیا تا كنون باچنین افرادى برخورد كرده اید اگر نویسنده اید اگر روزنامه نگارید اگر ساعاتى از زندگى خود را صرف نوشتن مى كنید تا كنون تجربه این را داشته اید كه خواننده اى حرفه اى را در برابر خود ببینید خواننده اى كه هنگام مواجهه با شما نه ادعا مى كند كه دستى در نوشتن دارد و نه ادعایى در زمینه نقد دارد.

او همان ضلع سوم مثلثى است كه ناگهان از خلوت خود خارج شده به تحلیل اثر مى نشیند. او فرد قابل احترامى است. خواننده حرفه اى به همان اندازه نویسنده اثر قابل احترام است. برخى نویسندگان هنگام رونمایى آثار خویش در جمع خوانندگان حضور پیدا مى كنند تا بر اهمیت خوانندگان در فرآیند نوشتن تأكید بگذارند. با پذیرش این نكته اكنون ناچار به تأكید بر روى یك موضوع دیگر هستیم. این نكته بسیار مثبت و خوبى است كه فرایند نوشتن تبدیل به یك امر عام شده و امكانات تازه به تسهیل این امركمك كرده اند. همین امكانات و گسترش آن باعث دیده شدن نوشته هایى شده كه تا پیش از این امكان مشاهده آنها وجود نداشت.

برخى استعداد ها از این طریق شناسایى شده و خود را به مخاطبان معرفى كرده اند. این قابل انكار نیست. اما چرا ما به ضلع دیگر این فرآیند چندان كه باید و شاید اعتنا نمى كنیم. چرا ما به دنبال خلق موقعیت براى خوانندگان حرفه اى نمى رویم خوانندگانى كه تنها و تنها دغدغه خواندن دارند و هدفشان از تهیه كتاب، روزنامه و غیره كسب لذت، دانش اندوزى و آگاهى بیشتر است. چرا همه مى خواهند نویسنده شوند اما چندان كه باید و شاید براى خواننده حرفه اى شدن وقت نمى گذارند.

خواننده حرفه اى همچنان كه مى تواند یك فرد معمولى در حیات اجتماعى باشد مى تواند یك نویسنده هم باشد. در این نكته شكى نیست. اما بحث در این است كه چرا آنقدر كه نوشتن براى بسیارى تبدیل به دغدغه مى شود خواندن و مطالعه كردن برایشان دغدغه نیست. این كه مى گویند سرانه مطالعه در یك جامعه پائین است تقریباً اشاره اى به همین نكته است. اثبات آمارى همان بى توجهى به جایگاه خواننده حرفه اى بودن است.

* نوشتن به مثابه یك رؤیا

در بسیارى از بحث هایى كه درباره امر نوشتن به نگارش در آمده همه از علاقه وافر خویش به نوشتن سخن مى گویند. « وى. اس. نایپل» نویسنده هندى الاصلى كه برنده جایزه نوبل نیز شده این فرایند را« رویاى» خود مى نامد. او در توضیح این نكته مى افزاید:« نوشتن براى من تنها حرفه شریف است. از این نظر شریف است كه با حقیقت سر و كار دارد. باید به دنبال راههایى باشید كه بتوانید به تجربه تان بپردازید. باید آن را درك كنید. باید دنیا را درك كنید.» این در حالى است كه «طاهر بن جلون» نویسنده مراكشى الاصل فرانسوى نوشتن را بدون زندگى كردن غیر ممكن مى داند.

چگونه مى توان همه گفته ها را رها كرد و به درك درستى از مفهوم نوشتن و چرایى آن رسید اصلاً چه چیزى انسان را وادار به نوشتن كرد و او را در ادامه دادن به این امر یارى كرد پاسخ دادن به این پرسش نیازبه مراجعه به تاریخ و تفحص چندجانبه در این حوزه دارد. امرى كه در این نوشته از توان ما خارج است.

آیا باید این سخن «ژوزه ساراماگو» نویسنده پرتغالى برنده جایزه نوبل را مد نظر قرار دهیم كه ادبیات جمعیت جهان را چند برابر كرده است. چه نكته ظریفى در این جمله نهفته است امر مجازى در برابر امر واقعى قرار گرفته تا مفهومى دیگرگونه از هستى را به ما القا كند یكبار دیگر خود را از همه این پرسش ها ر ها مى كنیم و نوشتن را به مثابه امرى هنرى یا امرى غیر واقعى در برابر جهان بیرونى یا جهان واقعى در نظر مى گیریم.

از این زاویه مى توان نوشتن را القاى مفهومى هنرى از جهان به مفهوم واقعى دانست. به معنایى دیگر نوشتن را به مثابه تحمیل یك امر هنرى به امر واقعى در نظر مى گیریم. به تعبیرى مى توان گفت كه نوشتن به مثابه یك واقعیت هنرى خود و چارچوب هاى خود را به جهان خارج تحمیل مى كند. شاید از این روست كه «ساراماگو» دوست دارد كه بگوید ادبیات جمعیت جهان را افزایش مى دهد. معناى نهفته در بطن این سخن همان القاى حد و حدود هنر به چارچوب هاى جهان بیرونى است.

نوشتن با در نظر آوردن این مفاهیم به امرى متعالى و رو به جلو تبدیل مى شود. مهم نیست كه این نوشته ها در چارچوب كدام یك از علوم قرار مى گیرد، مهم همان رمز نهفته در پس هر نوشتارى است كه منازعه اصلى خود را جدال با جهان بیرونى جست وجو مى كند. شاید از این روست كه «ژاك دریدا» همه نوشته ها را در حوزه ادبیات خلاصه مى كند.

* دشوارى خواننده بودن

با این توضیحات و درك بهتر جایگاه نوشتن شاید بهتر مى توان به جایگاه خواننده بودن پى برد. اگر نتیجه ادبیات به گفته ساراماگو خلق انسان هاى تازه و در نتیجه اضافه شدن جمعیت جهان بوده است، مى توان درك كرد كه مواجهه با همه این انسان ها كه هر یك اندیشه اى متفاوت دارند تا چه اندازه هراسناك خواهد بود.

هر قهرمانى دنیایى متفاوت در ذهن خود دارد كه با حضور خود مى تواند ساعاتى از زندگى ما را از ما بگیرد. اینگونه است كه مواجهه با شخصیت هاى متعدد آنگونه كه باید و شاید ساده نیست. به عرق ریزى و تحمل سختى نیاز دارد. شاید بتوان ادعا كرد كه دشوارى خواننده حرفه اى بودن از دشوارى نویسنده بودن چندان كمتر نیست.

خواننده حرفه اى شدن نیازمند اختصاص بخشى از زمانى دارد كه در اختیار ماست. این واقعیت تلخى است كه بسیارى از ما براى انجام هر كارى بجز خواندن وقت مى گذاریم اما همین كه بحث بر سر مطالعه پیش مى آید به گفتن این نكته كلیشه اى بسنده مى كنیم كه وقتى براى مطالعه نداریم.

خواننده حرفه اى شدن نیازمند مرارت است. به تحمل و علاقه نیاز دارد. آن كه خواننده حرفه اى است در مواجهه با اثرى كه تازه متولد شده زمان را با زمان مطالعه اش تنظیم مى كند. چنین است كه همیشه و در حال ساعاتى در اختیار دارد كه فقط و فقط به مطالعه اختصاص بدهد.


برچسب ها : در ستایش نوشتن و لذت خواندن ,
منابع و ماخذ : در ستایش نوشتن و لذت خواندن ,

امتیاز به مطلب

نظرات () نویسنده: سعید شنبه 21 دی 1392 - 12:40 ق.ظ

نقطه منطقی برای شروع مروری سریع و اجمالی بر مبنای قیمت فروش كتابهای اینترنتی است.

من اگر چه این مبنا را برای مطبوعات كوچك و غیر مستقل می نویسم اما می تواند در عناوین بازرگانی و مطبوعات نیز تاثیر گذار باشد. كتابی با عنوان « كامپیوتر خود را بسازید » به قلم خود من بسیار مورد توجه قرار گرفت.
این كتاب كه در دسامبر سال 1998 چاپ شد هنوز هم در حال فروش است و حدود صد هزار نسخه از این كتاب در سه نوبت چاپ ، به فروش رفته است و بهترین رقم فروش را در بین كتاب های دیگر در طول چهار سال گذشته داشته است. قسمت عمده اعتبار كار را به عزم و انگیزه فروش كتاب ها اختصاص دادم و آن را به محتویات وب سایت خود اضافه كردم كه این كار حدود بیش از هزار نفر را دریك روز به خود جذب كرد و هزاران مغازه دار برای مغازه های كوچك محلی خود از این وب سایت ، كتاب در خواست می كردند. مهمترین و جذاب ترین گزینه انتخابی توسط اكثر ناشران، خرید و فروش بدون زحمت و خستگی با پرداخت وجه برای تبلیغات و امور پستی بود. به غیر از این مقداری پول برای بودجه خرید و فروش كتاب اختصاص می یابد. طبق تجربیات ما این نوعی هدر دادن پول است چنانكه همیشه امكان ارزیابی اثرات مفید و صحیح تبلیغات در خرید و فروش وجود ندارد بخصوص اگر شما فعالانه در چندین حوزه به خرید و فروش می پردازید، همچنان ما راهی سریع را در تبلیغات ارائه كردیم. در آمریكا با استفاده از پست و فرستادن یك نامه جمعی به سه هزار كتابخانه عمومی با بودجه ای عظیم، توانستند كتاب هایی را با این روش به فروش برسانند.
استفاده از پاكت نامه و تمبرهای زیبا كه همه راهی برای استفاده مفید از پست بود. البته در آن زمان تنها دو ناشر دیگر در این كار با ما همكاری كردند، كتاب های تبلیغ شده موفقیت های زیادی را در كتابخانه ها به دست آوردند. كتابها به خوبی معرفی می شدند و با در حدود 30 درصد تخفیف هم ارائه می شدند. افرادی كه در خواست های پستی زیادی می كردند به این موارد نیز اشاره داشتند كه عرضه كلیه كتاب ها به اینگونه ممكن است در مقاطعی بحرانی نیز باشد ، اینكه محتویات كتاب ها باید دقیقا تنظیم شود شاید برای كتابخانه كاری سخت و دشوار باشد. البته همه این موارد می تواند صحیح باشد اما با صرف بودجه ای تنظیم شده و استفاده از پست در خرید و فروش كتاب توانستیم استفاده ای مفید از پول و بودجه مان در خرید و فروش كتاب ببریم.
تبلیغات رایگان خیلی بیشتر از تبلیغاتی كه مخارج بالایی داشتند برایمان مفید بود، مرور هر كتابی كه منتشر می شد باعث فروش تعدادی از همان كتاب ها می شد، و اگر چه فروش كتاب تنها به معرفی و مرور كتاب وابسته نیست بلكه به عواملی چون در دسترس بودن و قابل لمس بودن موضوع كتاب توسط خواننده نیز وابسته است . ما بار ها بارها از این توزیع كنند گان كتاب ها به خاطر گزارشاتشان مبنی بر غیر قابل دسترس بودن كتاب ها برای خریداران ضربه خوردیم اما خوشبختانه عده ای از خریداران كتاب ها در همان زمان به طور مستقیم با ما ارتباط برقرار كردند. در این صورت ما تنها به هدف فروش كتاب هایمان دست نمی یابیم بلكه چیزهای زیادی را هم در مورد حوزه های مختلف خرید و فروش و توزیع كتاب یاد می گیریم. چگونگی كتاب خواندن افراد و فروش كتاب تاثیر گذار است یك فروش واقعی به افراد به خصوص وابسته است به یك مصاحبه در مورد فروش كتاب در یك پایگاه تلویزیونی محلی به ارتقای میزان فروش كتاب كمك می كند. )sarahfoner زمان در تبلیغات رایگان بسیار مهم است برای مثال تبلیغ كتابی از ترجمه های سارا فورتر( در مجله ای از 10000 نسخه از این مجله هم توزیع شد در حدود یكسال قبل از اینكه این كتاب در دسترس باشد در این مجله چاپ شده بود اما در زمان تبلیغ كتاب، كتاب در دسترس خریداران نبود. 

مهمترین تلاش من برای تبلیغ و فروش كتاب های اینترنتی این بود كه نظر شما را به این مطلب جلب كنم كه استفاده از این كتاب ها و خرید و فروش آنها از طریق اینترنت خرج چندانی برای ما در بر نداشته است. مثلا )هر ماه ده دلار هزینه دارد و متوسط تقریبا هزار و پانصد كار بر هر روز fonerوب سیات كتاب های فونر( از این سایت دیدن می كنند . اكثریت مردم به منظور كارهای كامپیوتری، تجاری و از این قبیل از این وب سایت دیدن می كنند البته مقاله من با نام زنجیره فروش های آمازون در زمینه همین خرید و فروش های اینترنتی بوده كه تقریبا بالای ده صفحه از آن در هر روز توسط پنجاه بیننده خوانده می شد. 
اگر كتابی تالیف كرده اید پس در واقع شما تركیبات اصلی مورد نیاز ساخت وب سایت موفق برای كتاب خود را در اختیار دارید. هیچ كس برای كتاب های فونر برای برتری هنرمندانه شان پاداشی قائل نشد اما امروزه سایت گوگل زیبایی و جذابیت را به نمودار كار خود افزوده كه البته نتوانسته است توجه مرا به خود جلب كند . من پیش نویس كاملی از كتاب زیر چاپم با نام « معاملات كامپیوتری خود را آغاز كنید » تهیه كردم كه در حدود یك سال قبل از انتشار كتاب این پیش نویس بر روی اینترنت قابل دسترس بود. در ابتدا فروش كتاب ها به این صورت روند كندی داشت ولی به این امر اصلا توهی نداشتم و نامه هایی از طریق اینترنت از خوانند گان دریافت می كردم. نامه هایی با مضمون اینكه، « كتاب شما را بر روی شبكه اینترنت خواندم ، عالی بود، آیا اگر نمونه چاپ شده كتاب را خریداری نكنم پشیمان خواهم شد؟» صادقانه باید بگویم كه آنها همه چیز را مورد توجه قرار داده بودند. در آخر هم شخصی جمله ای برایم فرستاد با این مضمون كه« آیا شما یك انجمن انتشاراتی راه انداخته اید و یا این سرگرمی است برای از دست رفتن پول و سرمایه شما؟»! )عرضه كردم كه فروش به اندازه دویست درصدOf lineپس سه قسمت از كتاب را هم به صورت غیر اینترنتی( ارتقا یافت پس دنیا درباره خرید و فروش كتاب ها از طریق اینترنت حق داشت و من اشتباه كرده بودم. شما نمی توانید همه كتاب ها را به صورت رایگان عرضه كنید و انتظار هم نداشته باشید كه این كار فروش كتاب را تحت تاثیر قرار ندهد. بزرگترین امر غیر منتظره برای من این بود كه بزرگترین شبكه خرید و فروش كتاب هایم، كتابفروشی های معمولی بوده ولو اینكه در حدود سی و پنج درصد تخفیف برای آنها قرار دادم و غیره بود كه همه این خرید و فروش ها به خاطر border.bares nobleفروش آنها مثل زنجیره فروش ) یا فروش به طریق وب سایت كتاب ها صورت گرفت.Of line تاسیس كتاب های اینترنتی( در مورد اینكه چه عوامل و فاكتور هایی در یك وب سایت برای خرید و فروش كتاب حائز اهیمت هستند باید بگویم تنها عامل این است كه وب سیات شما باید مكانی برای حركت و جنبش و تكا پوی جویندگان مربوطه باشد. مثلا سایت گوگل در حدود هفتاد و پنج در صد از ترافیك موتورهای جستجو گر را روی وب داراست و من واقعا نمی دانم كه چه انواع دیگری از این ترافیك ها و ترددها روی شبكه وجود دارد.
میلیونها لغت درباره چگونگی جست و جو در وب سایت گوگل نوشته شده كه اكثر آنها به یك طرح و نقشه نهایی برای وادار ساختن كار بران برای متصل شدن به این سایت و انجام تبادلات و جستجوی اطلاعات مر بوط می باشد. 
واقعیت هم این است كه این موتور جست و جو این كار را به خوبی انجام می دهد و شما را در اینترنتی كردن اطلاعاتتان راهنمایی می كند. مهمترین كاری كه می توانید انجام دهید این است كه صفحاتتان را به درستی و با دقت عنوان گذاری كنید تاكلیدی از متن یا موضوع مورد نظرتان به مخاطب داده باشید. من اخیرا پرداخت وجه از طریق كارت اعتباری را جایگزین استفاده از پست برای فرستادن چك كرده ام كه این موضوع به پرداخت وجه با استفاده از چك لطمه ای وارد نخواهد كرد . من كتاب ها را در بازار كتاب و استفاده از كارت اعتباری تقریبا دو برابر(oflineآمازون می فروختم اما فروش مستقیم از طریق اینترنت ( فروش های عادی بود و ترقی زیادی داشت. 
داشتن اطلاعات كافی درباره خرید و فروش در انتهای هر صفحه از سایت نه تنها متقاضیان را وادار به دیدن این صفحه مخصوص به در خواست كتاب می كرد بلكه به نظر می رسید كمك زیادی هم برای بالا بردن آگاهی آنها از كتاب ها و فروش آنها می كند. هر چند كه من هنوز هم نتوانستم این موضوع را به طور كامل تعریف و تعبیر كنم.


نویسنده: موریس روسنثال/ مرضیه الله وردی

برچسب ها : تجربه فروش كتاب در اینترنت ,
منابع و ماخذ : تجربه فروش كتاب در اینترنت ,

امتیاز به مطلب

نظرات () نویسنده: سعید شنبه 21 دی 1392 - 12:35 ق.ظ
«10 حکایت معماری» و «پژوهش‌های معماری و هنر: تاریخ و نظر» به قلم مهرداد قیومی بیدهندی، عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی منتشر می‌شود.-

قیومی به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گفت: چهار کتاب در نوبت انتشار دارم که به زودی وارد کتابفروشی‌ها می‌شود. یکی از این آثار ترجمه کتاب «نیروهای ادراک بصری در معماری» اثر رودولف آرنهایم است. این کتاب در اصل ویراست تازه‌ای از ترجمه کتاب «پویه‌شناسی صور معماری» که چند سال پیش منتشر شد. انتشارات سمت تا ماه آینده این کتاب را به مخاطبان عرضه می‌کند. 

وی افزود: ترجمه کتاب «قله‌های خط و تذهیب قرآن» را که یکی از مهم‌ترین آثار مارتین لینگز، متفکر سنت‌گرایی انگلیسی است، در حدود یک‌سال و نیم پیش به انتشارات حکمت تحویل داده شده است و امیدوارم در سال آینده منتشر شود. 

قیومی در ادامه به دو کتاب دیگر اشاره کرد و گفت: «پژوهش‌های معماری و هنر: تاریخ و نظر، دفتر اول» مجموعه مقالاتی در موضوعات تاریخ و نظریۀ معماری و هنر است که در حدود دو سال پیش به انتشارات روزنه واگذار شد. امیدوارم با برداشته شدن موانع وزارت ارشاد در این روزها، این کتاب نیز به‌ زودی منتشر شود و در نهایت کتاب «10 حکایت معماری» که شامل 10 حکایت کوتاه درباره معماری و معمار است، نیز در روزهای آینده از سوی نشر روزنه به مخاطبان عرضه می‌شود. 

این مدرس و محقق تاریخ معماری و هنر همچنین به کتاب‌هایی که هم‌اکنون با همکاری دیگر محققان و مترجمان در دست تالیف یا ترجمه دارد، اشاره کرد و توضیح داد: «درآمدی کتاب‌شناختی بر متون فارسی از منظر تاریخ معماری، دفتر دوم: متون دورۀ صفویه» پژوهش این کتاب با همکاری مهندس بیتا قهرمانی در مراحل نهایی است و تا اواسط سال آینده به پایان می‌رسد. همچنین مرحله پژوهشی کتاب «معماری گم‌شده: جست‌وجوی ویژگی‌های معماری خانقاه در سده‌های نخست» را با همکاری مهندس سینا سلطانی را به پایان رساندم. امیدوارم تدوین کتاب نیز تا اواخر بهار سال آینده (1393) به پایان برسد. 

قیومی گفت: به سفارش سازمان تدوین کتاب‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) مجموعه مقالاتی اعم از تألیف و ترجمه با عنوان «معماری و شهرسازی جهان اسلام» با همکاری نازنین شهیدی، امیرحسین کریمی و زهرا چیت‌سازیان در دست تألیف است. این کتاب در دو جلد تا پایان امسال (1392) به ناشر تحویل داده می‌شود. همچنین کتاب «تاریخ معماری چیست؟» اثر «اندرو لیچ» را با همکاری زهرا گلشن مشغول ترجمه هستیم. امیدوارم این ترجمه در اوایل سال آینده به پایان برسد. 

قیومی در پایان گفت:‌ این روزها  کتاب «کتاب‌نگاشت توضیحی مباحث نظری تاریخ معماری و هنر» را آماده انتشار می کنم. کتاب دیگرم یعنی «منابع پیشین (درجۀ اول) تاریخ معماری ایران» نیز در مراحل نهایی تدوین است که در اوایل سال آینده (1393) به ناشر سپرده خواهد شد. 

مهرداد قیومی بیدهندی، استادیار گروه تاریخ معماری و مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است. 

کتاب‌های «فرهنگ‌نامه معماری ایران در مراجع فارسی»، «درآمدی کتاب‌شناختی بر متون فارسی از منظر تاریخ معماری» و «گفتارهایی در مبانی و تاریخ معماری و هنر» نام تعدادی از تالیفات منتشر شده و همچنین کتاب‌های «هندسه و تزیین در معماری اسلامی» گل‌رو نجیب اوغلو، «رساله معماریه» جعفر افندی و «معماری و راز جاودانگی» کریستوفر الکساندر نیز نام تعدادی از کتاب های قیومی در حوزه ترجمه است.برچسب ها : کتاب‌های جدید مهرداد قیومی در راهند ,
منابع و ماخذ : کتاب‌های جدید مهرداد قیومی در راهند ,

امتیاز به مطلب

نظرات () نویسنده: سعید شنبه 21 دی 1392 - 12:30 ق.ظ
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]

آخرین مطالب

» پروفسور حسابی و یک عمر زندگی با علم و هنر و کتاب ( چهارشنبه 12 شهریور 1393 )
» کتاب سازها مشکل خودشیفتگی،‌ خودبینی و نیاز به مطرح شدن دارند ( چهارشنبه 12 شهریور 1393 )
» قله‌های موسیقی با دانش و کتاب فتح می‌شود ( جمعه 25 بهمن 1392 )
» جلد هفتم زندگی «پیامبر» در راه است ( پنجشنبه 24 بهمن 1392 )
» سال 2014 سال کتاب‌های تاریخی ( چهارشنبه 23 بهمن 1392 )
» شرایط جدید خرید کتاب در کتاب 57 ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» کتابم عصای دست محققان قرآنی است ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» تاریخچه ای كوتاه بر صنعت نشر در ایران ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» موافقت با واگذاری فعالیت‌های اجرایی نمایشگاه كتاب تهران به تشكل‌های نشر ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» 75 سال تنهایی بهمن فرزانه همچنان ادامه دارد ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» این داستان انقلاب است؟ ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» مایکل باری: با یادگیری میراث ایرانی فرهنگ غرب را بیشتر فهمیدم ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» تاریخچه كتاب و كتابخانه در عهد باستان ( یکشنبه 20 بهمن 1392 )
» رودی متی: برای خرید کتاب‌های تاریخی به ایران سفر می‌کنم ( یکشنبه 20 بهمن 1392 )
» صبح ناشتا، شیخ بینا و رستم دانا ( یکشنبه 20 بهمن 1392 )
 
ADS

آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic