وبلاگ کتاب و کتابخوانی
سخنرانی منتشر نشده از رهبر معظم انقلاب در 31 سال پیش

سخنرانی منتشر نشده از رهبر معظم انقلاب در 31 سال پیش (1361/10/2) در خصوص: علوم انسانی، فرهنگ، کرامت انسان، سیاست و تنگناه های  اقتصادی

اگر این مساله، مساله نگرش اسلامی و نگرش درست درباره انسان برای این جمهوری اسلامی حل نشود خیلی چیزها حل نشده است.

 بدنبال استفساری که رهبر فرزانه انقلاب ]رئیس جمهور وقت کشورمان[از پیشرفت کار دفتر همکاری حوزه و دانشگاه فرمودند، گزارشی از طرف دفتر تقدیم مقام معظم رهبری ]رئیس جمهور وقت[ شد. روز پنجشنبه 1361/10/2 مجریان طرح بازسازی علوم انسانی و اساتید محترم دانشگاه و حوزه که در اجرای این طرح مشارکت داشتند باتفاق کارمندان دفتر همکاری حوزه و دانشگاه به حضور معظم له رسیدند.  نخست گزارشی از کار این دفتر به عرض معظم له رسید و سپس مقام معظم رهبری ]رئیس جمهور وقت[ بیاناتی ایراد فرمودند.

متن سخنان مقام معظم رهبری از نوار پیاده سازی شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

بنده هم تشکر می کنم از همه برادران و خواهران محترم و فاضل و عزیز و زحمتکش که تشریف آوردید در اینجا و بنده را با این کار عظیمی که بوسیله شما دارد انجام می گیرد و بی شک باب تازه ای خواهد گشود برای تحقیقات و فعالیتهای علمی دانشگاههای ما آشنا فرمودید .

از یکایک کسانی که در این اقدام نیک سهمی داشتند، فکری یا نظری، پیشنهادی ارائه کردند یا قلمی رانده اند یا سخنی گفته اند صمیمانه به عنوان یک فرد مسئول درجمهوری اسلامی و به عنوان یک فردی که علاقمند به سرنوشت مسائل دانشگاهی و فرهنگی این ملت و این انقلاب هست تشکر میکنم. آنچه انجام گرفته در مقام ارزیابی کار ذیقیمتی است البته این مجموعه نگارش یافته و از نوار پیاده شده را بنده امروزه زیارت کردم و فرصت امعان نظر و استفاده و بهره گیری کامل هنوز دست نداده و خدا کند که انشاالله چنین فرصتی دست بدهد.

امامنهای اینکه محتواها و کیفیت مطالب و تحقیقات چه هست در مقام ارزیابی به یک نکته ای برخورد می کنیم که ما را دچار اعجاب می کند و به تحسین وادار می کند و آن این است که یک اقدام شجاعانه ای انجام گرفته است که خیلی از سدها را شکسته و خیلی از راههای دور را نزدیک کرده است .

مسئله اسلامی کردن علوم انسانی یا به تعبیر درست تر اسلامی اندیشیدن در باب مسائل انسان و علوم انسانی مسئله فوق العاده دشوارو بزرگی است و به آسانی انجام نمی شود در مقام تصمیم گیری و اقدام به مرزهای عملی این مساله رسید، و شما رسیدید و اقدام کردید.

آنچه مهمترین است این است مطالبی که در این جزوه ها، در این سخنرانی ها، یا د رآن کتاب هائی که در پایان دوره سوم، مرحله سوم بدست خواهد آمد مطالبی باشد که هنوز دو سال دیگر،3 سال دیگر احتیاج به بحث و مطالعه داشته باشد. این مهم نیست که کاری انجام می شود کامل نیست یا کاملترین نیست، این مهم است که کاری که انجام نشدنی بود انجام شد یا شروعی به انجام آن شد، این هنر را شما کردید؛ فجزاکم الله عن الاسلام و اهله خیر الجزاء. اگر این مساله، مساله نگرش اسلامی و نگرش درست درباره انسان برای این جمهوری اسلامی حل نشود خیلی چیزها حل نشده است.

انقلاب ما در مبنا یک انقلاب فرهنگی است. اگر فرهنگ اسلامی، مبنای اقتصاد ما، یا شکل بندی اجتماع ما، و مناسبات اجتماعی ما و نظام جنگ ما و نظام صلح ما و نظام سیاسی ما و شکل حکومتی ما و سیستم اقتصادی ما نباشد، هیچ انقلابی در این کشور انجام نگرفته است.

برای اینکه آن مبنا بوجود بیاید بایستی فرهنگ اسلامی را دانست و عمده ترین یا بیت الغزل این فرهنگ نگرش این فرهنگ، این مکتب و این اندیشه، این مجموعه و نظام فکری است به انسان و مسائل انسانی.

ما اگر می بینیم که قرآن کریم می فرماید: « و لقد کرمنا بنی آدم » این تکریم یک تعارف زبانی نیست، یک حرمت گذاری در مقام بیان نیست، نظام اسلامی بایستی به انسان کرامت ببخشد یا بهتر بگوییم کرامت واقعی و حقیقی انسان را کشف کند و آن را مبنا قرار بدهد.

انسان تحقیر شده، انسان ذلیل شده، انسان در هدف های حقیرمادی محبوس شده، انسان از هدف های والا و ارزشمند بازمانده و از راه های دراز فرومانده، یا در گِل مانده، انسانی که همه تمدن ها، همه نظام های اجتماعی موجود وهمه مواریث تاریخی ما حکم می کند با اینکه حیوانی است که باید در حد حیوانات دیگر سردرآخور داشته باشد و بیاندیشد به خوردن و راه های آن و آنچه که باید بخورد این انسان را از این مرحله خارج کردن و در چارچوب نگرش قرآن، او را قرار دادن و آن را هدف همه تلاشها و فعالیت های الهی طول تاریخ دانستن او را معشوق ابراهیم ها، اسماعیل ها، موسی ها و عیسی ها شناختن و برای او یک میدان سیر لاینتهی قائل شدن و آنگاه او را در این راه عملا قرار دادن یک معجزه است و کی می تواند این کار را انجام دهد جز اسلام یعنی جز تحقق اسلام جز واقعیت نظام اسلامی و این هدف نظام های اسلامی است.

اینکه قرآن می فرماید: «و لقد کرمنا بنی آدم» یعنی او را ما آوردیم توی نظام اجتماعی قرار دادیم که ارزش های او در این نظام اولا آشکار می شود ثانیا این ارزش ها رشد پیدا می کند، لذاست که در نظام اسلامی هر آن چیزی که تکریم انسان در آن خدشه دار شود کرامت انسانی در آن پایمال بشود مردود است. هر آن چیزی که انسان را رشد می دهد و به تعالی و معنای واقعی انسان نزدیک می کند، او مطلوب و مرغوب است و دعوت به خدا، دعوت به معرفت الهی، به یک معنی دعوت معرفه النفس انسانی هم هست (نسوا الله فانسانهم انفسهم ) نتیجه نسیان خدا نسیان نفس انسانی است و نتیجه معرفت خدا معرفت درست نفس انسانی و حقیقت انسانی است.

همچنانیکه نتیجه معرفت درست، انسان را به معرفت الهی نزدیک می کند. یک چنین میدان عظیم شگفت آوری برای ارزش گزاری بر روی انسان، در جامعه اسلامی و در نظام ارزشی اسلام مطرح است، پس علومی که انسان را معرفی می کند و به انسان مربوط می شود، شخصیت انسان را درخانه اش، در محیط شخصی اش، در محیط اجتماعی اش، د رمحیط بین المللی در محیط بین العوالم مشخص می کند. این علوم مهمترین علومی است که محور بینش اسلامی و محور فرهنگ اسلامی است.

این مساله باید خطر می شد، گستاخی می شد و بوسیله جمعی اقدام می شد، شما خطر کردید و این کار را شروع کردید و انشاالله این کار به نتایج خود خواهد رسید. همکاری حوزه و دانشگاه باید از یک نقطه عملی شروع بشود، این یک شعاری است که اگر برنامه ای تحت این شعار نباشد این شعار حرفی بیش نخواهد بود و از آن جز نقشی بر روی کاغذ یا در ذهن چیزی باقی نخواهد ماند.

شکل عمومی این همکاری که یکی از بهترین انحاء و صور است، همین کاری است که شما شروع کردید. دانشگاهی، از معارف اسلامی موجود در حوزه، و حوزه از مهارت و خبرویت موجود در شکل کلاس دانشگاهی بهره می گیرند و التقاء این دو جریان یک جریان کامل جامعی را به وجود خواهد آورد کفه آن بینش توام با دانش یا دانش مبتنی بر بینش درست است. بنابراین به حق می توان گفت که فعالیت و اشتراک مساعی حوزه و دانشگاه یکی از بزرگترین کارهایی است که می بایست انجام بگیرد. نظام طلبگی ما یعنی نظام تدریس و تدریس هزار ساله این کشور، بحث بر سر اینکه این نظام از کجا بوجود آمد و پایه هایش برچه تعالیمی استوار بود، اسلام چقدر در ایجاد این نظام و تعلیم و تعلم نقش دارد بحث طولانی است و جایش اینجا نیست.

آنچه که در اینجا می توان در یک جمله گفت این است که این نظام یک نظام ارزشمند است برای تعلیم و تعلم. این همان نظامی است که هزار سال علما و دانشمندان و متفکرین و متفلسفین و همه کسانی را که با معلومات سروکار داشتند توی این مملکت و در سطح جهانی اسلام رشد داده و پرورش داده و عرضه کردند.

اینجا هم شاگرد حرف می زند، فلان تعریف استاندارد غیر قابل خدشه را رد می کند، اینجا هم استاد پخته یک دانش، در مقابل شاگرد مبتدی خود مجبور به مباحثه می شود و بالاخره آن تعریفی، آن سخنی، آن اصطلاحی مورد قبول قرار خواهد گرفت که حداقل اشکال بر او وارد باشد و اکثر اشکالات از او مندفع باشند، بدون توجه به اینکه این را کسی گفته یا نگفته. نظام طلبگی، میدان جوشش استعدادها و ذوق ها و ابتکارهاست. این میدان جوشش اتکاء به نفس معلم و متعلم است و به همین دلیل است که افراد وابسته به حوزه علمیه و طلاب در میدان معلومات و به تبع آن در میدان های اجتماعی از غرور برخوردار هستند.

گاهی بد است، گاهی به ضرر است، اما این هست منشاش یک امر مورد قبول و مستحسن است، اتکا به نفس، عدم هضم در سخن گذشتگان، عدم هضم در سخن استاد حتی و چقدر خوب است که این سمینارها به همین شکل منتقل شود به دانشگاهها، دانشگاهها هم سمینارهای مشابهی از این قبیل بوجود بیاورند و در علوم گوناگون ولو علوم غیر راجع به اسلام و بی ارتباط با فرهنگ و مفاهیم اسلامی آنچه را که علم هست برای اینکه از اتکا به خارجی ها نجات پیدا کنند. یک چنین سمینارهایی در آنجا بوجود بیاید به هر حال آنچه بوجود آمده این حسن بزرگ را هم داراست. البته اعتقاد بنده بر این است که این جریانی که امروز شکل گرفته است و بهمت اساتید و بزرگان در حوزه این کار دارد انجام می گیرد و با همیاری و کمک شما برادران و خواهران این خوب است که ارتباطش با ارگانهای مسئول جمهوری اسلامی یک ارتباط سالمی باشد، با ستاد انقلاب فرهنگی، با وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارتباطات باید سالم و معقول و منطقی باشد. همه عناصری که در این خط این هدف با یکدیگر یکسان فکر می کنند به همدیگر کمک کنند که انشاالله این کار ادامه پیدا کند و انجام بشود.

البته اینکه برای آینده دانشگاه ها در رشته های علوم انسانی یعنی در این پنج رشته علوم انسانی که امهات علوم انسانی بحساب می آیند مشغول این طرح دراز مدت هستید برای دانشگاههای ما و برای ستاد انقلاب فرهنگی و برای وزارت فرهنگ و آموزش عالی نباید این فکر را بوجود بیاورد که در سایر رشته های علوم انسانی مثل زبان مثل مدیریت، مثل حسابداری و بقیه این رشته های متنوع و بسیار علوم انسانی خود را متوقف کنند. آنها بایستی شروع به کار کنند، زبان یا زبان خارجه یا مدیریت یا حسابداری یا امثال این ها، این ها بایستی دانشگاهها، این رشته ها را بازگشایی، نوگشائی کنند و حتی درهمین رشته هائی که امروز نسبت به آنها دارید کار می کنید یک فکر درستی انجام بگیرد.

همین اساتید می توانند حامل این تفکر در آن کلاس ها باشند از طرفی جوانان دلسوز و برادران دانشجوی جهاد دانشگاهی و انجمن های اسلامی که در این رشته ها مشغول کار و تحصیل هستند هم با انتقال روح حزب اللهی و روح علاقمندی به تفکر اسلامی، روح اختلاط و آموزش با افکار و فرهنگ اسلامی را می توانند منتقل کنند به همان کلاسها.

اگر چه اساتید در گذشته این طور بود که کتابهای قبلی کتابهای غربی، اساتید غالبا مارکسیست بودند، در باب اقتصاد کتاب منطبق بر تفکرات غربی، استاد مارکسیست این دوتا، این زوج نامبارک می آمدند در کلاس و مولود ذهنی وفکری خبیثی را در ذهن متعلم می انداختند، عمومیت نداشت اما شاید میتوان گفت غالبیت داشت . امروز نه آن استاد وجود دارد و نه آن اطلاق یا مطلقیت برآن کتابها وجود دارد، کتابها هست به این کتابها توجه هم نکنند همین کاری را که دارد الان انجام می گیرد بصورت موازی این کار می توان حتی بازگشائی این رشته های را هم ادامه داد و به هر حال این مطلبی است که احتیاج به تفکر و مطالعه و تبادل نظر دارد و روی این مسئله خواهش می کنم آقایان دست اندرکار توجه کنند.

به هر حال، ای برادر ان و خواهران، تصورمان این است که از مردمی و در جامعه ای که حوزه اش و دانشگاهش با این کوشش و انگیزه در راه فرهنگ اسلامی مشغول خدمت هستند هیچ انتظاری جز پیروزی نهائی نداریم
برای آن ملتی که علماء و اندیشمندان وفرزانگانش این طور بی طمع و بی غرض و بی مطلوب مادی در میدان مجاهدت و تلاش معنوی و فرهنگی حرکت می کنند، برای چنین ملتی، ما هیچ آینده ای جز موفقیت و نجاح کامل نمی بینیم. 
مادامی که شما هستید، مادامی که این انگیزه ها هست مادامی که این ابتکارها هست، مادامی که این حرکت مبارک وجود دارد میان قشرهای فرزانه این ملت همچنان که مادامی که این جوشش ها و جهش های رزمندگان ما در جبهه های جنگ هست، این فداکاری ها هست، مادامی که این حرکت عموم مردمی وجود دارد، همه قدرت های عظیم جهانی و از حملات این قدرت ها هیچگونه آسیبی نخواهد دید و برآن خدشه ای وارد نخواهد آمد.

سعی می کنند در دنیا روحیه ما را ضعیف کنند، سعی می کنند بر ما این جور وانمود کنند که ما در مقابل این توطئه های عظیم قدرتهای بزرگ و سلطه طلب بالاخره به زانو درخواهیم آمد. سعی می کنند تنگناهای اقتصادی و سیاسی و احیانا اجتماعی ما را تنگناهای غیرقابل عبوری جلوه بدهند، البته ملت ما زیر بار این باور کاذب و تحمیلی نرفته است و نخواهد رفت. اما وقتی یک سو چنین حرکت های مبارکی در دانشگاه، در حوزه علمیه، در میدان جنگ، در میدان اقتصاد، در کارخانه، در مزرعه، در کوچه و خیابان از سوی عموم اقشار ملت مشاهده می شود وقتی یک چنین جوشش همگانی در این ملت وجود دارد کافی است که بدبین ترین افراد، مایوس ترین و دلسردترین افراد هم به پایان این راه خوش بین باشد و امید خود را به آینده این انقلاب و این ملت هر چه بیشتر و بیشتر کند.

بنده از خدای متعال بقاء توفیق شما برادران و خواهران را درخواست می کنم و بار دیگر تشکر خودم را از اینکه به این کار عظیم دست زده اید به همه عرض می کنم .

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
برچسب ها : سخنرانی منتشر نشده از رهبر معظم انقلاب در 31 سال پیش ,

امتیاز به مطلب

نظرات () نویسنده: سعید شنبه 14 دی 1392 - 12:40 ب.ظ زبان: فارسی نویسنده: امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای
 نوع فایل: PDF
 تعداد صفحات: 115 ناشر: نشر الکترونیکی شاهد
 حجم کتاب: 862 کیلوبایت
توضیحات

بوستان شهادت
مجموعه اى موضوعى از سخنان و پیامهاى حضرت امام خمینى(س) و مقام معظم رهبرى پیرامون شهادت، شهید، اهل بیت شهید ملت شهید پرور، بنیاد شهید و وظایف مسؤولان و جامعه

برچسب ها : کتاب بوستان شهادت نویسنده: امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای ,

امتیاز به مطلب

نظرات () نویسنده: سعید جمعه 13 دی 1392 - 11:48 ب.ظ

آیه های حیات (وصیت نامه های شهدای مسجد بلال اهواز)


 زبان: فارسی نویسنده: جمعی از شهدا
 نوع فایل: PDF
 تعداد صفحات: 26 ناشر: آی آر پی دی اف
 حجم کتاب: 579 کیلوبایت
توضیحات

در این کتاب 26 صفحه ای وصیت نامه های پنج شهید مسجد بلال اهواز به نام های شهید شیخ احمد جعفریان، شهید احمد رضا عطار، شهید مسعود قبادی، شهید حمزه بهمنش و شهید مهدی طمیمیان گردآوری شده است.

برچسب ها : کتاب آیه های حیات (وصیت نامه های شهدای مسجد بلال اهواز) ,

امتیاز به مطلب

نظرات () نویسنده: سعید پنجشنبه 12 دی 1392 - 06:50 ب.ظ

بررسی کاربرد سلاح های شیمیایی توسط رژیم بعثی عراق علیه ایران


 زبان: فارسی نویسنده: سردار محمد باقر نیکخواه
 نوع فایل: PDF
 تعداد صفحات: 14 ناشر: آی آر پی دی اف
 حجم کتاب: 340 کیلوبایت
توضیحات
بررسی کاربرد سلاح های شیمیایی توسط رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ تحمیلیبرچسب ها : بررسی کاربرد سلاح های شیمیایی توسط رژیم بعثی عراق علیه ایران ,

امتیاز به مطلب

نظرات () نویسنده: سعید چهارشنبه 11 دی 1392 - 06:48 ب.ظ
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

آخرین مطالب

» پروفسور حسابی و یک عمر زندگی با علم و هنر و کتاب ( چهارشنبه 12 شهریور 1393 )
» کتاب سازها مشکل خودشیفتگی،‌ خودبینی و نیاز به مطرح شدن دارند ( چهارشنبه 12 شهریور 1393 )
» قله‌های موسیقی با دانش و کتاب فتح می‌شود ( جمعه 25 بهمن 1392 )
» جلد هفتم زندگی «پیامبر» در راه است ( پنجشنبه 24 بهمن 1392 )
» سال 2014 سال کتاب‌های تاریخی ( چهارشنبه 23 بهمن 1392 )
» شرایط جدید خرید کتاب در کتاب 57 ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» کتابم عصای دست محققان قرآنی است ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» تاریخچه ای كوتاه بر صنعت نشر در ایران ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» موافقت با واگذاری فعالیت‌های اجرایی نمایشگاه كتاب تهران به تشكل‌های نشر ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» 75 سال تنهایی بهمن فرزانه همچنان ادامه دارد ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» این داستان انقلاب است؟ ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» مایکل باری: با یادگیری میراث ایرانی فرهنگ غرب را بیشتر فهمیدم ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» تاریخچه كتاب و كتابخانه در عهد باستان ( یکشنبه 20 بهمن 1392 )
» رودی متی: برای خرید کتاب‌های تاریخی به ایران سفر می‌کنم ( یکشنبه 20 بهمن 1392 )
» صبح ناشتا، شیخ بینا و رستم دانا ( یکشنبه 20 بهمن 1392 )
 
ADS

آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic