تبلیغات
وبلاگ کتاب و کتابخوانیاز خرابه های شهرهای باستانی سومریان چنین برمی آید كه سومریان در حدود 2700 سال پیش از میلاد كتابخانه های شخصی ، مذهبی و دولتی بر پا كرده بودند

مشهور است كه كتابخانه « تلو» مجموعه ای متجاوز از 30000 لوحه گلین داشته است ، تمدن سومریان از 3500 سال پیش از میلاد پا گرفت و در عهد طلایی « اور » شكوفا شد . 
مورخان سومری ثبت تاریخ جاری و باز سازی داستان گذشته شان را آغاز كردند . كهن ترین نظام نگارش شناخته شده « خط میخی » است و اعتبار سومری ها به سبب ابداع این خط و خدمت بزرگ آنها به بشریت است. 
برای نوشتن از قلم فلزی و تیزی ( به شكل میخ ) استفاده می كردند و بر موادی چون گل نرم، عاج یا چوب می نوشتند. برای این منظور كاتبانی تربیت شده وجود داشتند و پس از نوشتن گل نرم را می پختند تا سخت شود قطعات گل پخته به صورت لوحه ، نخستین كتابهایی است كه تا كنون كشف كرده اند . چون لوحه هایی ابزار ثبت اطلاعات تجاری ، آثار مذهبی شامل دعا ها ، مناسك، علائم جادویی، افسانه های مقدس و حكایات و روایات قومی و ملی بودند. 
می بینیم كه برای این لوحه ادبیات ، اندیشه های اجتماعی، سیاسی و فلسفی خود را حفظ كرده اند و در میان مواد حفاری شده از خرابه های شهرهای باستانی سومری لوحه هایی وجود دارد كه قطعات ادبی هزاران سال كهنتر از ایلیاد در آنها نقش بسته است. 
سو مریان كهنترین ادبیات شناخته شده انسان را تدوین كردند( موكهر جی،1375،ص81) از تمامی متونی كه بر گل یا مواد مناسب نگاشته است و تاكنون به دست آمده در میابییم كه 95 در صد این متون به امر بازرگانی ، اداری و حقوقی ارتباط دارند . 
فرهنگ سومری برای مدتی بیش از 1500 سال یعنی از نیمه هزاره چهارم تا آغاز هزاره دوم پیش از میلاد بر سرزمین« رافدین» سیطره داشت. در ازای این تاریخ ، نویسندگان سومری توانستند شمار بسیاری از متون را در مو ضوعات مختلف و در نسخه های متعدد به نگارش در آورند . برخی از افسانه های رایج مانند داستان « دلاور ناكام گیلگمشن » در نسخ های فراوان و روایت های گوناگون به جا مانده است .(استیویچ1373ص26) . 
سومریان این گل نوشته ها را در معابد یا كاخهای سلطنتی یا مدارس حفظ می كردند( همان 1373ص 27) در حقیقت سومریان نخستین كسانی بودند كه این دستاوردها را به این هدف روشن یعنی حفظ آن برای نسلهای آینده ثبت كردند. به عبارت دیگر سومریا ن كسانی بودند كه به كتاب نقشی اختصاص دادند كه تا به امروز با آن در ارتباط است . بدین معنا كه دستاوردهای فرهنگی و فناوری انسان را پاس دارد و پاسخگوی اهداف قانونی و آموزشی و دیگر نیازهای روزانه او باشد. ( همان1373،ص 29). 
پس از سومریان به تمدن بابلیان می رسیم . بابلیان نوشتن خط میخی و همه دانشهای ریاضی و ستاره شناسی و غیره را از سومریان آموختند . كتابخانه هایی در معابد و قصرها وجود داشتند و یكی از مهمترین و بهترین نمونه های آنها كتابخانه « بورسیپا » بود كه یكی از شاخصترین كتابخانه های عصر باستان بود. از مهمترین آثار باقیمانده از تمدن بابلیان می توان « قانون حمورابی» را نام برد.( همان1373،ص31،30) .


كتابخانه های آ شوریان

پادشاهی آشوریان همزمان با فرمانروایی بابلیان بود. مشهور است كه كتابداری به منزله یك پیشه به آن دوران باز می گردد . آشور بانیپال كه از سال 626 تا 668 پیش از میلاد می زیست ، نخستین مفسر كار كتابداری در نظر گرفته می شود وی در شهر نینوا كتابخانه ای بزرگ تأ سیس كرد و كاتبانی را به كتابخانه بورسیپا گسیل داشت تا لوحه های گلی را استنساخ و نوشته های موجود در آنجا به كتابخانه نینوا منتقل كنند.( یتز،1989ص4) . 
«آشور بانیپال » را باید به حق كتابدار پادشاه باستانی تاریخ تمدن نامید. در تاریخ كتابخانه برای نخستین بار در كتابخانه نینوا به فهرست بر می خوریم . لوحه ها با نظمی منطقی بر حسب مو ضوع یا نوع مرتب شده و هر یك نشانه شناسایی داشت و سیاهه محتوا هر اتاقك یا حجره كه بر سر در آن كنده كاری شده بود در فهرست نیز مندرج بود . كتابخانه آشور بانیپال در نینوا تصویر كم و بیش كاملی از رشد و پیشرفت نگارش و شكل و شیوه نگهداری میراث انسانی در فرهنگ سومری ، بابلی و آشوری را طی ادوار آغاز تاریخ در اختیار می گذارد . 
« گیتز» در همین ارتباط اظهار می دارد كه اگر سهم سومریان در تمدن بشر اختراع خط و نگارش و سهم بابلیان قانون بود ، عطیه آشوریان به آیندگان كتابخانه سازماندهی شده به شمار میرود. پس از مرگ آشور بانیپال كتابخانه به حیات خود ادامه داد تا اینكه در سال612 پیش از میلاد (میدی كیازاس) نینوا را تخریب كرد و پس از آن شهر تجدید بنا نشد . به همین دلیل باستان شناسان توانستند باقیمانده كتابخانه آشوریان را به همان شكلی كه سربازان میدی ترك كرده بودند كشف كنند. ( استیویچ 1373ص 42).

مصریان 
تمدن باستان مصریان همزمان با تمدن های سومریان و بابلی و آشوریان شكوفا شد اما كار مصریان از نظر شكل كتاب و مواد نوشتنی با آنها تفاوت بسیار داشت. ماده نوشتنی آن برگ « پاپیروس» بود . از قلم مو مانندی به منزله ابزار نگارش استفاده می شد و شكل كتاب آنها طومار پاپیروس نام داشت و نگارش آنها به خط تصویری ( هیروگلیف) انجام می گرفت ( موكهرجی 1375ص 82) . 
مصریان خود كتاب را چنان بزرگ می داشتند كه گویی آن را می پرستیدند . برای مثال در یكی از متون دیدگاه ژرفی را پیرامون ارزش در سخن نگارش یافته می خوانیم :« انسان می میرد و جنازه او به خاك تبدیل می شود و همه همروزگاران او چهره در نقاب خاك می كشند و این كتاب است كه یاد او را از زبانی به زبان دیگر انتقال می دهد . نگارش سودمند تر از یك خانه ساخته شده با یك صومعه در غرب یا از یك قلعه شكست ناپذیر یا یك بت در یك معبد است».(1373ص53) 
طومارهای پاپیروس معمولا در كوزه دهان گشاد ( خم) گلی یا استوانه های فلزی دارای نشانه های شناسایی نگهداری میشد. قدیمی ترین كتاب مصری و مشهور ترین كتاب عالم به نام « پاپیروس پرس» كه قبل از سال 2880 پیش از میلاد به نگارش در آمد ، اكنون در كتابخانه ملی پاریس نگهداری می شود. ( موكهرجی، 1375، ص83) . 
در پرتو آب و هوای بسیار مناسب مصر ، بسیاری از طومارهای پاپیروس بویژه در گورستانها و بقایای معابد و حتی در خانه های شخصی محفوظ مانده است. كتاب نگارش یافته به ورق پاپیروس در مصر شكل طومار داشت( استویچ 1373 ص55). 
به نظر میرسد تنها نوشته هایی كه به تعداد فراوان در مصر استنساخ می شد و به معرض فروش می آمد مرده نامه ها بود . مرده نامه عبارت بوده است از مجموعه هایی با متون مختلف كه به سحر و جادو مربوط می شد و از آنها انتظار می رفته است كه آسایش مدفون را در گور تامین نماید. (همان،ص55) 
زیباترین نمونه های این مرده نامه ها به نقاشیهای رنگارنگی زینت یافته بود كه مناظری از زندگی انسان مدفون شده را در گور نشان می داد . بسیاری اوقات گفته می شود كه این مرده نامه ها كهن ترین نگاشته های مصور در جهان هستند . این مرده نامه ها از سوی كاهنان نوشته می شد. آنها در نسخه هایی كه برای فروش در بازار فراهم می آوردند جایی را خالی می گذاشتند تا در آن نام شخص متوفا را بنویسد. نسبت مرده نامه به كل كتابها در مصر95% بود.( همان ،ص57).


كتابخانه اسكندریه

شاید بتوان بزرگترین دستاورد تاریخی كتابخانه دوران باستان را تاسیس كتابخانه اسكندریه مصر دانست . میان كتابخانه ها ی نینوا و اسكندریه شباهتهای قابل ملاحضه ای وجود دارد ، هر دو نهادهایی با ویژگی جهانی بودند كه شاهزادگان حاكم آنها را بنیاد نهادند هر چند اختلافات زیادی میان مواد نوشتنی و شكل كتاب آنها به چشم می خورد . در نینوا لوحه های گلی و در اسكندریه طومارهای پاپیروس وجود داشت و چهار قرن میان بر پایی آنها فاصله بود . 
سابقه تشكیل كتابخانه اسكندریه به زمانی بر می گردد كه اسكندر بر مصر تسلط یافت و دستور داد تا در كنار رود نیل شهری بزرگ به نام اسكندریه ایجاد كنند ، به دلیل علاقه فراوان وی به كتاب و هنر، بسیاری از عالمان و دانشمندان در آنجا جمع شدند . پس از مرگ اسكندر بطلمیوس اول جانشین وی شد و دستور داد تا بزرگترین كتابخانه آن زمان در اسكندریه ساخته شود در آنجا دو كتابخانه به وجود آمد اولی در ناحیه ای به نام« موزه» كه حدود200 هزار طومار پاپیروس داشت به عنوان بخش اساسی آكادمی دانشمندان و با حمایت بطلمیوس اول ساخته شد. مشهور است كه هر كشتی ای كه در بندر اسكندریه لنگر می انداخت كتابهای داخل آن را به كتابخانه برده و پس از استنساخ از روی آن به داخل گشتی بر گردانده می شد. در هنگام حمله و تسلط رومیها ، این كتابخانه حدود 700 هزار طومار پاپیروس داشت كه از سراسر جهان گردآوری وبه زبانهای مصری ، لاتین و دیگر زبانها نوشته شده بودند- دومین كتابخانه در اسكندریه در ناحیه« سراپیوم » كه بطلمیوس سوم آن را ایجاد كرده بود در معبد« سراپیس» قرار داشت كه در حدود100 هزار طومار پاپیروس داشت.( مزینانی 1379ص98) . 
از زمان سقوط اسكندریه تا كنون از نظر اندازه چنین مجموعه ای حتی در فرهنگ غربی یا در دوره فرهنگی هم تكرار نشده است . كتابخانه های اسكندریه نظر مردان مشهور تاریخ را به خود جلب نمودند . در میان كتابداران آن می توان از« دمتریوس، زنودوتوس، اراتوستن، آپولونیوس، كالیما خوس» و بلند مرتبگان دیگر را نام برد. 
روشن است كه كتابداران اسكندریه دانشوران بزرگی بودند و كتابداری كار فرعی آنها به شمار می آمد . آنها به گرد آوری كتابها و منابع اصیل می پرداختند ، آنها را فهرست نویسی می كردند و به تهیه « كتابشناسی ها» دست می زدند. همچنین ویرایش كتابها ، ترجمه آنها، نوشتن ادبیات و آثار خود و سرپرستی مركز كتابت را نیز بر عهده داشتند . به قولی در تاریخ كتابداری زمانی بود كه كتبداران از بیشترین حرمت و احترام بر خوردار بودند . افرادی بسیار مقتدر و متولیان آموزش به شمار می آمدند. برای مشاهده اوج این دوران باید به عزت اسكندریه باستان اندیشید ( موكهر جی 1375ص84) . 
كتابخانه موزه را 47 سال قبل از میلاد مسیح « ژولیوس سزار» رومی به آتش كشید. كتابخانه سراپیوم نیز تحت سلطه « تئو دوسیوس كبیر» 395 سال بعد از میلاد كه بسیاری از معابد بت پرستان را ریشه كن كرد از بین رفت. به هر حال آنچه از كتابخانه های اسكندریه باقی مانده بود پس از فتح مصر به وسیله مسلمانان به طور كلی ازبین رفت.( 1379ص 99) .


برچسب ها : تاریخچه كتاب و كتابخانه در عهد باستان , کتاب , کتابخوانی , معرفی کتاب , کتاب خواندن , مقاله کتاب , مطالعه ,
منابع و ماخذ : تاریخچه كتاب و كتابخانه در عهد باستان ,

امتیاز به مطلب

نظرات () نویسنده: سعید یکشنبه 20 بهمن 1392 - 12:37 ب.ظ
«رودی متی»، صاحب اثر «انحطاط صفویان و سقوط اصفهان» معتقد است، برای بررسی تاریخ صفویه باید به نسخ خطی مراجعه کرد که خوشبختانه بیشتر آن‌ها منتشر شده‌ است. بنابراین در هر فرصتی برای خرید کتاب‌های تاریخی به ایران سفر می‌کنم چون می‌توانم جدیدترین تالیفات را تهیه کنم.

رودی متی، برگزیده بیست‌ویکمین دوره جایزه جهانی کتاب سال برای کتاب «انحطاط صفویان و سقوط اصفهان» در زمینه مطالعات ایرانی-تاریخ ایران-عصر صفوی درباره آثاری که درخصوص تاریخ صفویه تالیف کرده است به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گفت: سه کتاب درباره تاریخ صفویه تالیف کردم. یکی از آن‌ها را تقریبا 14 سال پیش به رشته تحریر درآوردم با عنوان «تجارت ابریشم». 

وی افزود: دیگری درباره مواد مخدر در ایران که بنا بر حساسیتی که این موضوع دارد هنوز ترجمه نشده است، البته به فکر ترجمه کردن آن هستم و کتاب دیگر «انحطاط صفویان و سقوط اصفهان» نام دارد که ظرف یکی دو ماه آینده از سوی انتشارات نامک چاپ خواهد شد. این کتاب دوره آخر تاریخ صفوی را دربرمی‌گیرد و در حقیقت کاوش و تحلیلی است درباره علل و عناصر انحطاط این دودمان ایرانی از رونق زمان شاه عباس تا زوال و سقوط آن. 

متی سپس به دلایل پرداختن به موضوع انحطاط صفویان اشاره و اظهار کرد: من همیشه از تحلیلی که دانشمندان ایرانی و خارجی درباره انحطاط این دودمان ارایه کرده بودند، ناراضی بودم. موضوعی که در سقوط بیشتر امپراتوری‌های بزرگ مطرح می‌شود این است که شاه یا ملک گرفتار فسق و فجور می‌شود، دست از لشکرکشی و حفاظت از مرزها می‌کشد، قلمرو ضعیف می‌شود و در نهایت با حمله و فشار خارجی امپراتوری سقوط می‌کند. من به‌عنوان یک تاریخ‌نویس از دید یک پدیده همه‌جانبه به تاریخ نگاه می‌کنم چراکه عناصر و ابعاد مختلفی در آن نقش دارند. 

مسایل اخلاقی باعث انحطاط سلسله صفویه نشد

این پژوهشگر با اشاره به منابعی که برای تالیف این کتاب استفاده کرده است، اظهار کرد: من به‌عنوان یک تاریخ‌نویس از تمام منابع و مدارک موجود بهره گرفتم و این منابع را با یکدیگر مقایسه کردم و ابعاد مختلف جامعه عصر صفوی را مورد بررسی قرار دادم. هدفم این بود که بتوانم به درک و استنتاجی از عناصری که به این جامعه حیات داده و همچنین جنبه‌هایی از این عناصر که در طول زمان ضعیف شده، دست پیدا کنم و سرانجام به این نتیجه رسیدم که تنها مسایل اخلاقی باعث انحطاط این سلسله نشد و علاوه بر این مسایل، عوامل دیگری نیز در سقوط صفویه دخیل بودند. 

وی افزود: اختلاف بزرگی بین شاه عباس اول که شخصا به نقاط مختلف کشور لشکرکشی و از مرزهای کشورش مراقبت کرد با شاه سلطان حسین که تنبل، پرهیزگار و تحت‌تاثیر روحانیت بود، وجود دارد. برای بررسی دلایل انحطاط صفویان باید به این مسایل هم توجه کرد. گذشته از این مسایل مالی نیز دخیل بودند. اقتصاد شالوده یک جامعه است اما متاسفانه در بررسی تاریخ صفوی به آن بسیار کم توجه شده است. البته در این باره در دسترس بودن منابع بسیار مهم است. من به تمام مدارک کمپانی هند شرقی هلند در لاهه دسترسی داشتم و در تالیف کتابم فراوان از این منابع استفاده کردم. 

متی با بیان این‌که برای انجام تحقیقات به تمام منابع مورد نیازش دسترسی داشته و نیازی برای سفر به ایران احساس نمی‌کرده است، گفت: متاسفانه درباره تاریخ صفوی آرشیو کاملی در ایران وجود ندارد چراکه افغان‌ها بیشتر مدارک و اسناد آن‌ها را در زمان حمله معروف خود، از بین بردند. شاید یکی دیگر از دلایل این امر هرج و مرجی باشد که همیشه گریبانگیر تاریخ ایران بوده است. شاهان ایران مرتبا پایتخت کشور را تغییر می‌دادند و این عدم ثبات یکی از دلایل کمبود منابع این دوره است. 

تاریخ صفویه را باید در نسخه‌های خطی جست‌وجو کرد

این استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین برای بررسی تاریخ این دودمان باید به نسخ خطی رجوع کرد که خوشبختانه بیشتر آن‌ها منتشر شده‌اند و در کتابخانه‌های پاریس و لندن موجود است. بنابراین نیازی برای سفر به ایران احساس نمی‌کردم. البته در سال‌‌های بعد از انقلاب مشکل ویزا هم وجود داشت و همین موضوع دردسرهایی را به همراه دارد و مانع بزرگی برای سفر به ایران است. با این وجود هر فرصتی که برای من پیش بیاید برای خرید کتاب به ایران سفر می‌کنم چون می‌توانم جدیدترین تالیفات را تهیه کنم. 

مولف کتاب «تجارت ابریشم» در پاسخ به این سوال که بازخورد این کتاب در آمریکا چه بود، گفت: باید بگویم که مردم عادی به سراغ این‌گونه کتاب‌ها نمی‌روند چراکه این دسته از کتاب‌ها پژوهشی، تحقیقی و تخصصی است. در میان جامعه علمی کتاب با استقبال خوبی مواجه شد، همچنین انتقادهای خوبی بر آن نوشته شد و تا آن‌جا که من می‌دانم هیچ نقد منفی برای آن نوشته نشده است. 

وی سپس به بیان دیدگاهش درباره جایزه کتاب سال پرداخت و اظهار کرد: به نظر من جایزه کتاب سال ابتکار بسیار مهمی است و نشان‌دهنده این است که جمهوری اسلامی ایران به غیر از سیاست به مسایل روحی، ادبیات و تحقیقات تاریخی نیز اعتنا می‌کند. همچنین این نکته که خارجیان نیز می‌توانند در آن نقش داشته باشند، بسیار مثبت و قابل ستایش است. 

این نویسنده هلندی‌الاصل در پایان این گفت‌وگو دیدگاهش را درباره ایران بیان و عنوان کرد: ایران کشوری بسیار جالب و پیچیده است. تمدن آن به چندین هزار سال قبل بازمی‌گردد و پر از تناقض و نکات تعجب‌آور است. مردمانش بسیار مهربان و میهمان‌دوست‌ هستند. ایرانیان استعداد خاصی در خلق آثار زیبا دارند. متاسفانه در این سفر فرصت چندانی برای سفر به نقاط مختلف ایران را ندارم. تنها زمانی که توانستم اقامت طولانی در ایران داشته باشم، دوران دانشجویی‌ام و پیش از انقلاب بود که توانستم به بیشتر مناطق ایران سفر کنم. 

پروفسور رودی متی از صفویه‌شناسان معاصر و صاحب آثاری متعددی دراین‌باره است. وی رساله دکتری خود را زیر نظر نیکی کدی در دانشگاه کالیفرنیا در موضوع تاریخ اقتصادی عهد شاه سلیمان صفوی گذراند و از سال 1993 تا 2011 در دانشگاه تدریس کرد. وی در حال حاضر استاد کرسی‌ روش در حوزه مطالعات ایرانی در کالج پارک دانشگاه مریلند است./برچسب ها : رودی متی: برای خرید کتاب‌های تاریخی به ایران سفر می‌کنم , کتاب , کتابخوانی , معرفی کتاب , کتاب خواندن , مقاله کتاب , مطالعه ,
منابع و ماخذ : رودی متی: برای خرید کتاب‌های تاریخی به ایران سفر می‌کنم ,

امتیاز به مطلب

نظرات () نویسنده: سعید یکشنبه 20 بهمن 1392 - 11:40 ق.ظ
صبح یک روز زمستانی از آن روزهایی که خوردن ناشتایی با چای گرم لذتی وصف‌ناشدنی دارد، فرصتی شد تا صحبت‌های گرم یک استاد کارکشته و دست به قلم را بشنوم. او می‌گفت:«نگارش کتاب تولید علم نیست. علم یعنی نگارش مقاله.» او می‌گفت و من مانده بودم که چه می‌گوید.
خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)_ مدت‌ها بود که به گفته دکتر محمود شیخ، استاد علوم ورزشی و تربیت بدنی در آن صبح ناشتایی نخورده می‌اندیشیدم و آن‌قدر جست‌وجو کردم تا صحت گفته او به من هم ثابت شود. فهمیدم که تولید یک مقاله نه‌تنها تولید علم، بلکه مادر و خاستگاه تالیف کتاب و هر پژوهشی است. 

او می‌گفت که «در شهرستان لار استان فارس حدود 400 دانشجوی تربیت بدنی درس می‌خوانند و می‌دانی تولید 400 مقاله علمی در یک دانشگاه یعنی چه؟» 

استاد دانشگاه تهران می‌گفت و توضیح می‌داد که مقاله پیش از کتاب تولید می‌شود و بعد از کتاب هم می‌تواند آفریده شود و این یعنی علم. 

برخلاف این‌که اغلب سال‌های متمادی طول می‌کشد تا حرف دیگران را درک کنیم، این‌بار هنوز فصل سرما کوچ نکرده است، یک نویسنده از آن سوی کره زمین می‌آید و می‌گوید که دکتر شیخ راست می‌گفت و درست. 
ساعاتی تا آغاز اختتامیه جایزه کتاب سال و جایزه جهانی کتاب جمهوری اسلامی بیشتر باقی نمانده است که مصاحبه «محمد رستم» مولف کتاب «غلبه رحمت بر غضب؛ فلسفه و متن مقدس قرآن کریم نزد ملاصدرا» را می‌خوانم. می‌خوانم و به یاد آن روز ناشتایی نخورده با دکتر محمود شیخ می‌افتم. 

هنگامی که از «محمد رستم» دکترای مطالعات اسلامی درباره بازخورد این اثر در کشور کانادا و آمریکا سوال می‌شود، می‌گوید: «بازخورد کتاب بسیار خوب بوده، به مدت یک و نیم سال کتاب چاپ شده و بیش از 12 مقاله درباره آن نوشته شده است.» 

او نمی‌گوید نقد و تحلیل بر کتابش، نمی‌گوید کسی شرحی بر کتابی نوشته که او روانه بازار کرده، نمی‌گوید چند سخنرانی درباره کتاب او انجام شده است. رستم می‌گوید که 12 مقاله درباره کتابش نوشته شده است. به یاد دکتر محمود شیخ می‌افتم که نگارش مقاله علمی را نشانه تولید علم می‌دانست. 

جالب این‌که موضوع کتاب او «غلبه رحمت بر غضب؛ فلسفه و متن مقدس قرآن کریم نزد ملاصدرا» بوده است، نه یک مقوله فلسفی مبتلابه غرب. آنجا، یعنی در آن‌سوی کره زمین در کانادا و آمریکا پس از انتشار،  12 مقاله نوشته می‌شود. 

کار خوب را باید یاد گرفت، حتی از دورترین سرزمین، حتی از کسانی که شاید برخی از ما خودمان را برتر از آن‌ها بدانیم. اصلا خود رسول مکرم اسلام، حضرت محمد(ص) فرموده‌اند که علم را در دورترین نقطه دنیا بیابیم و علم‌آموزی را از گهواره تا لحد دنبال کنیم. 

از صبح روزی که با دکتر محمود شیخ آغاز کردم تا غروبی که با مصاحبه «محمد رستم» گذراندم، راه زیادی نیست، اما معنایی عمیق را در خود نهفته دارد، معنایی با طعم حرف‌های سنجیده دکتر شیخ و صحبت‌های شنیدینی رستم، برگزیده جایزه جهانی کتاب سال ایران./


برچسب ها : صبح ناشتا , شیخ بینا و رستم دانا , کتاب , کتابخوانی , معرفی کتاب , کتاب خواندن , مقاله کتاب ,
منابع و ماخذ : صبح ناشتا، شیخ بینا و رستم دانا ,

امتیاز به مطلب

نظرات () نویسنده: سعید یکشنبه 20 بهمن 1392 - 11:39 ق.ظ
«اریک ارمزبی» مترجم کتاب «بین عقل و وحی» مدعی شد که مسایل سیاسی و اسلام‌هراسی در لندن موجب شد این کتاب کمتر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «بین عقل و وحی» ترجمه انگلیسی جامع‌الحکمتین ناصر خسرو است که به همت اریک ارمزبی ترجمه شده و توسط انتشارات آی.بی تاریس لندن در سال 2012 منتشر شده است. این کتاب در بیست و یکمین جایزه جهانی کتاب سال برگزیده شناخته شده است.

اریک ارمزبی درباره این کتاب به خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، ضمن اظهار تاسف از بازخورد نامناسب این کتاب در لندن گفت: با توجه به موضوع تخصصی کتاب و طرح مباحث پیچیده عوام به سراغ این کتاب نرفتند و از سوی دیگر، مسایل سیاسی و اسلام‌هراسی در لندن نیز موجب شد این کتاب کمتر مورد توجه قرار گیرد. در میان قشر دانشگاهی بازخوردهایی را دریافت کردیم و با وجود دو سال از انتشار این کتاب همچنان نظرات را دریافت می‌کنم. 

ارمزبی درباره ضرورت ترجمه این اثر نیز اظهار کرد: مباحث این کتاب به مشکلات امروز ما برمی‌گردد و موضوعاتی را مطرح می‌کند که فیلسوفان امروزی به آن مشغول هستند. 

وی اظهار کرد: این کتاب از آثار مهم ادبی، فلسفی و مذهبی اسماعیلیه است. جامع‌الحکمتین کتابی است در حکمت اسماعیلی به فارسی تالیف ناصر خسرو قبادیانی و در پاسخ به پرسش‌های ابوالهیثم جرجانی که آن‌ها را در قالب قصیده‌ای مطرح کرده بود.

وی ادامه داد: ناصر خسرو جامع‌الحکمتین را در شرح این پرسش‌ها نگاشت و به تعبیر خود وی، برای حل مشکلات و معضلات فلسفی و دینی این کار را انجام داد. 

به گفته ارمزبی، وجه تسمیه کتاب این است که حاوی مباحث حکمت دینی و فلسفه یونانی است. محمد معین و هانری کربن با مقدمه‌هایی به فارسی و فرانسه برای نخستین بار این اثر را در سال 1332 منتشر کردند و اکنون این ترجمه جدید درصدد است تا اشکالات موجود را برطرف کند و ترجمه دقیق‌تری ارایه دهد. 

استاد موسسه مطالعات اسماعیلیه لندن افزود: این کتاب از آثار مهم ادبی، فلسفی و مذهبی اسماعیلیه است و برای حل مشکلات و معضلات فلسفی و دینی کارگشاست.

این نویسنده با اشاره به این‌که جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شده نیست، گفت: بیست و یک دوره از این جایزه گذشته و من از آن اطلاعی نداشتم. به نظر من، در این باره کار اطلاع‌رسانی خوبی صورت نگرفته است.
 
وی در پایان گفت: دریافت این جایزه سبب می‌شود تا کارهای بعدی خودم را با انگیزه و علاقه بیشتری دنبال کنم./برچسب ها : اسلام‌هراسی نگذاشت لندنی‌ها کتابم را بخوانند , کتاب , کتابخوانی , معرفی کتاب , کتاب خواندن , مقاله کتاب , مطالعه ,
منابع و ماخذ : اسلام‌هراسی نگذاشت لندنی‌ها کتابم را بخوانند ,

امتیاز به مطلب

نظرات () نویسنده: سعید یکشنبه 20 بهمن 1392 - 11:39 ق.ظ
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]

آخرین مطالب

» پروفسور حسابی و یک عمر زندگی با علم و هنر و کتاب ( چهارشنبه 12 شهریور 1393 )
» کتاب سازها مشکل خودشیفتگی،‌ خودبینی و نیاز به مطرح شدن دارند ( چهارشنبه 12 شهریور 1393 )
» قله‌های موسیقی با دانش و کتاب فتح می‌شود ( جمعه 25 بهمن 1392 )
» جلد هفتم زندگی «پیامبر» در راه است ( پنجشنبه 24 بهمن 1392 )
» سال 2014 سال کتاب‌های تاریخی ( چهارشنبه 23 بهمن 1392 )
» شرایط جدید خرید کتاب در کتاب 57 ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» کتابم عصای دست محققان قرآنی است ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» تاریخچه ای كوتاه بر صنعت نشر در ایران ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» موافقت با واگذاری فعالیت‌های اجرایی نمایشگاه كتاب تهران به تشكل‌های نشر ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» 75 سال تنهایی بهمن فرزانه همچنان ادامه دارد ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» این داستان انقلاب است؟ ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» مایکل باری: با یادگیری میراث ایرانی فرهنگ غرب را بیشتر فهمیدم ( سه شنبه 22 بهمن 1392 )
» تاریخچه كتاب و كتابخانه در عهد باستان ( یکشنبه 20 بهمن 1392 )
» رودی متی: برای خرید کتاب‌های تاریخی به ایران سفر می‌کنم ( یکشنبه 20 بهمن 1392 )
» صبح ناشتا، شیخ بینا و رستم دانا ( یکشنبه 20 بهمن 1392 )
 
ADS

آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره وبلاگ